Hvem er vi?

Backe Oppland AS er et selvstendig entreprenørfirma i BackeGruppen med hovedkontor på Gjøvik og regionskontorer i Lillehammer og på Roa. Markedsområdet er Oppland med tilliggende områder i nabofylkene. Selskapet har hovedtyngden av sin virksomhet innen næringsbygg, offentlige bygg, rehabilitering og boliger.

Les mer på våre nettsider: 
https://www.backe.no/selskaper/backe-oppland

 

Adkomst

Adkomst for turister ved hotellet

  • Inngang fra Elvegata skal benyttes. Følg skilting på byggeplassen.  

Adkomst for varelevering

  • Prosjektet ligger i Nymosvingen som er en enveiskjørt gate. For tunglastet varetransport over 2 tonn må det kjøres ut via Elvegata ned forbi Rema 1000, grunnet maksimumsgrense på 2 tonn over broa ved Lilletorget. 

Adkomst for arbeidere og besøkende

  • Etter innregistrering ved vårt anleggskontor på Møllestua (følg skilting) er adkomsten til byggeplassen via rundell eller porten på byggeplassen.  ​

Figur viser utsnitt fra riggplan